Η TRIMORE Sport Events, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και παραβρισκομένων στις διοργανώσεις της, έχοντας μελετήσει επιμελώς τα μέχρι σήμερα πρωτόκολλα ασφάλειας των αρμοδίων φορέων υγείας της Ελλάδος, τις ανακοινώσεις των αρμοδίων Ομοσπονδιών και τις προληπτικές οδηγίες που έχει εκδώσει ο I.T.U., αξιοποιώντας το υπόβαθρο ποιότητος και την τεχνογνωσία συστημάτων διαχείρισης που έχει αποκομίσει από τη δραστηριότητά της από το 1997, σχεδίασε και προτείνει το ακόλουθο πλαίσιο υγειονομικής διασφάλισης των διοργανώσεών της: TRIMORE Sport Events - 360° Total Care.

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί και την πρότασή της για την διοργάνωση ασφαλέστερων events αθλητικού και ψυχαγωγικού τύπου και το οποίο εμπεριέχει ενέργειες/προβλέψεις που θα ενσωματωθούν για τη διαχείριση της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και στη συνέχεια θα διακοπούν αλλά και πλήθος ενεργειών/προβλέψεων που θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη της πανδημίας για ένα καλλίτερο μέλλον! 

Τελευταία επικαιροποίηση 10.6.2020 βάσει απάντησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε σχετικό μας αίτημα και σχετικών κατευθύνσεων από τη Υγειονομική Επιτροπή καθώς και τον Ε.Ο.Δ.Υ. Οι αλλαγές έχουν εφαρμοστεί στις παραγράφους, ο αριθμός των οποίων είναι κόκκινος.

TRIMORE Sport Events   "360° Total Care"

Τελευταία επικαιροποίηση 7.9.2020 βάσει ανακοίνωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σχετικών επίκαιρων κατευθύνσεων από τη Υγειονομική Επιτροπή καθώς και τον Ε.Ο.Δ.Υ.. Οι αλλαγές έχουν εφαρμοστεί στις παραγράφους, ο αριθμός των οποίων είναι κόκκινος όπως και τη περιγραφή της αλλαγής

1. Γραμματεία διοργάνωσης
1.1 Θερμομέτρηση ομάδος και ερωτηματολόγιο - αρχείο
1.2 Τήρηση αποστάσεων (μεταξύ μας και με τον κόσμο) και πρόσθετη υπαίθρια εξυπηρέτηση
1.3 Συχνή απολύμαση χεριών
1.4 Χρήση μάσκας για την προετοιμασία Athletes Kits και εξυπηρέτηση κόσμου
1.5 Χρήση γαντιών για την προετοιμασία Athletes Kits και εξυπηρέτηση κόσμου
1.6 Απαγόρευση εισόδου (γραπτή και με σήμανση) οποιουδήποτε στο container
1.7 Καραντίνα 48 ωρών για υλικό που παραλαμβάνεται, πριν την χρήση του
1.8 Θερμομέτρηση και τήρηση αρχείου δήλωσης/δέσμευσης αθλητών που παραλαμάνουν Athletes kit ότι δεν είναι ή ζούνε με δυνητικό κρούσμα. Συναίνεση GDPR
1.9 Διαθεσιμότητα απολυμαντικού/αντισηπτικού χεριών στην είσοδο και εντός του χώρου (container) της γραμματείας
1.10 Διαθεσιμότητα ξεχωριστού κάδου εναπόθεσης γαντιών και μασκών (με σακούλα και καπάκι)
1.11 Ανέπαφες οικονομικές συναλλαγές
1.12 Δυνατότητα αποστολής Athletes kit με courier
1.13 Δημιουργία, παρακολούθηση και ανταπόκριση live chat μέσω Viber κατά τη διάρκεια του event για αποφυγή έλευσης στη γραμματεία
2. Race Brief - Ispirational Speeches
2.1 Διάθεση μέσω e-mail και δημοσίευση στα Social Media βίντεο από το youtube
2.2 Ένταξη περιεχομένου με οδηγίες για υγειονομικά θέματα και σημαντικότητα προσωπικής υπευθυνότητας
2.3 Δέσμευση αθλητών για την υποχρεωτική παρακολούθηση
2.4 Πραγματοποίηση σε τέντα, εφόσον επιτραπεί, ή απλή διαθεσιμότητα για απαντήσεις σε απορίες - ερωτήσεις
2.5 Last minute race brief τηρώντας τις αποστάσεις και με προβολή από οθόνη Led μεγάλη
3. Ζώνη αλλαγής
3.1 Στήσιμο με αποστάσεις (4μ. Min απόσταση μεταξύ των οριζόντιων στηριγμάτων και 3 ποδήλατα ανά Rack)
3.2 Έλεγχος και οδηγίες κατά την είσοδο. Υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός της ζώνης για όλες τις στιγμές πλην εκείνων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3.3 Θερμομέτρηση πριν την είσοδο στο χώρο της ζώνης αλλαγής (πριν την έναρξη του αγώνα), χωρίς καταγραφή. Αν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37°C.. αποκλεισμός εισόδου.
3.4 Επιτήρηση κανόνων και οδηγιών. Τυχόν σύσταση που δεν οδήγησε σε συμμόρφωση, επιφέρει ακύρωση και απομάκρυση του αθλητή από τη ζώνη.
3.5 Πρόβλεψη μη παράλληλης παραμονής στο χώρο της ζώνης αλλαγής για περισσότερα των 50 ατόμων. Προτροπή γρήγορης προετοιμασίας και εξόδου.
4. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση Athletes Village και θέσεων διοργάνωσης 
4.1 Εργασία βάσει σχεδίου και με πρόγραμμα
4.2 Εργασία σε ζευγάρια, τηρώντας αποστάσεις 
4.3 Συχνή απολύμαση χεριών
4.4 Χρήση προσωπικών εργαλείων που δεν ανταλλάσονται
5. Χωροθέτηση Athletes Village 
5.1 Σχεδιασμός σε κάτοψη με τήρηση αποστάσεων μεταξύ χορηγών και πρόβλεψη μη συνωστισμού
5.2 Οδηγίες και σήμανση ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός
5.3 Επιτήρηση μη συνωστισμού
5.4 Θερμομέτρηση για την είσοδο στην θέση του Athletes Village και υποχρεωτική χρήση μασκών εντός A.V.
5.5 Κλειδωμένα εκθεσιακά αυτοκίνητα 
5.6 Διαθεσιμότητα προς χρήση από τον κόσμο, απολυμαντικού χεριών
5.7 Εγκατάσταση ταμπελών οδηγιών σε εμφανή σημεία
5.8 Συνεχής επίβλεψη από εθελοντές και προτροπή τήρησης αποστάσεων, μη χειραψιών και επαφών, χρήσης απολυμαντικού χεριού και χρήσης μάσκας.
5.9 Συνεχής αναγγελία δια μικροφώνου για τήρηση αποστάσεων, μη χειραψιών και επαφών, χρήσης απολυμαντικού χεριών και χρήσης μάσκας
6. Φύλαξη εξοπλισμού και τσαντών αθλητών (κολύμβηση)
6.1 Δημιουργία ειδικού, άνετου χώρου περιορισμένης πρόσβασης, με αριθμημένες 50άδες θέσεων. Μεγάλη είσοδο για εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού εθελοντών
6.2 Διάταξη ώστε να εφαρμόζεται ικανή απόσταση κατά την προσέλευση
6.3 Χρήση μάσκας και γαντιών από τους εθελοντές διαχείρισης αλλά και τους αθλητές που προσέρχονται
6.4 Μεγάλος αριθμός εθελοντών για γρήγορη εξυπηρέτηση και αποφυγή συνωστισμού. Ικανή απόσταση μεταξύ τους
6.5 Διαθεσιμότητα απολυμαντικού για τα χέρια αθλητών και εθελοντών και προτροπή χρήσης πριν και μετά την παράδοση τσαντών
6.6 Τακτοποίηση κατά αριθμό στις θέσεις τους, κρατώντας μόνο τα χερούλια - σκοινί.
6.7 Προτροπή να παραλαμβάνουν τα αντικείμενά τους αμέσως κατόπιν του τερματισμού τους, ώστε να μη συνωστίζονται αργότερα
6.8 Αντικατάσταση γαντιών και μάσκας κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν την επανεξυπηρέτηση
6.9 Παράδοση αντικειμένων κρατώντας τα μόνο από τα χερούλια - σκοινί.
7. Εκκίνηση
7.1 Κολύμβηση, από τη στεριά, σε κύματα των 50 αθλητών, με απόσταση μεταξύ τους 1,5μ.. Το επόμενο κύμα (50άδα) σε απόσταση 30 μέτρων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με χρήση μάσκας. Η μάσκα αφαιρείται πριν δοθεί η εκκίνηση και τοποθετείται σε ειδικούς κάδους που περιφέρουν εθελοντές
7.2 Κολύμβηση από θαλλάσης, σε κύματα των 20 αθλητών, με απόσταση μεταξύ τους 1,5μ.
7.3 Τρέξιμο, κάτω και πίσω από την αψίδα, σε κύματα των 10 αθλητών με απόσταση 1,5μ.. Οι αθλητές φέρουν μάσκα προσώπου πριν την έναρξη και την απορρίπτουν λίγο πριν πάρουν θέση στην εκκίνηση, σε ειδικούς κάδους.
8. Τουαλέτες - Αποδυτήρια
8.1 Σχολαστικός και συχνός (ανά 15') καθαρισμός των τουαλετών με απολυμαντικό και σε όλες τις επίμαχες θέσεις
8.2 Διαθεσιμότητα σαπουνιού χειρός σε όλους τους νηπτήρες και χαρτοπετσετών για τα χέρια
8.3 Διαθεσιμότητα απολυμαντικού χειρός έξω από τις τουαλέτες για χρήση πριν και μετά την επίσκεψη
8.4 Διαθεσιμότητα κάδων απόρριψης σκουπιδιών με ποδοβαλβίδα και σακούλα εντός
8.5 Απόρριψη μασκών και γαντιών σε ειδικούς κάδους έξω από τις τουαλέτες, κατά την έξοδο ή πριν την είσοδο
8.6 Σε περίπτωση Χημικών τουαλετών, προτροπή χρήσης τουαλετών καταστημάτων πλησίων διοργάνωσης (προηγούμενη συνεννόηση με καταστήματα) και μάσκα - αντισηπτικό για τις χημικές.
9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
9.1 Διαχείριση ώστε τα αποτελέσματα να αναρτώνται στο διαδίκτυο live ώστε να έχουν οι αθλητές πρόσβαση να τα δουν από το κινητό τους
9.2 Δυνατότητα υποβολής ένστασης επί αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά
9.3 Απαγόρευση πρόσβασης στο σημείο που θα εργάζεται η χρονομέτρηση (σήμανση)
10. Τροφοδοσίες
10.1 Καραντίνα 48 ωρών του υλικού τροφοδοσιών
10.2 Φόρτωση από συγκεκριμένα άτομα, την ημέρα της διοργάνωσης, με γάντια και φορώντας μάσκα
10.3 Διανομή στις θέσεις της διοργάνωσης από συγκεκριμένα άτομα, φορώντας γάντια και μάσκα
10.4 Παραλαβή και τοποθέτηση προς χρήση στη θέση τους από τους τοπικούς εθελοντές, φορώντας μάσκα και γάντια. Αφότου ανοιχτούν οι κούτες, αντικαθίστανται τα γάντια και η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται με τα νέα (γάντια - μάσκες)
10.5 Συχνή απολύμανση χεριών εθελοντών στις θέσεις τροφοδοσιών
10.6 Διάθεση στους αθλητές φορώντας γάντια και μάσκα
10.7 Αποκομιδή άδειων συσκευασιών και τοποθέτηση σε κάδους ανακύκλωσης για συλλογή
10.8 Μάσκες και γάντια αφαιρούνται κατά την επιστροφή στο A.V. και τοποθετούνται σε ειδικό κάδο
11. Τερματισμοί - μετάλλια - recovery
11.1 Τα μετάλλια τερματισμού (τα οποία έρχονται από καραντίνα 48 ωρών στο container) μεταφέρονται από εθελοντές με γάντια και μάσκες στις θέσεις τερματισμού, σε κλειστές κούτες
11.2 Οι κούτες τοποθετούνται κλειστές παραπλεύρως του τερματισμού.
11.3 Την ώρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ανοίγουν οι κούτες με τα παλιά γάντια και κατόπιν τα γάντια αντικαθίστανται με νέα για να αγγιχτεί το περιεχόμενο
11.4 Με τα νέα γάντια και με προσοχή (χωρίς επαφή με τον αθλητή), του προσφέρεται το μετάλλιό του, ώστε να το παραλάβει από την κορδέλα και να το φορέσει μόνος του
11.5 Τυχόν νερό, έχει τοποθετηθεί σε ειδικά τραπέζια με "καθαρή" διαδικασία για να το πάρει μόνος του συσκευασμένο και όχι ανοιγμένο
11.6 Κατόπιν τερματισμού, με ελεγχόμενη μονοσήμαντη κυκλοφορία (έλεγχος τήρησης αποστάσεων από εθελοντές), οι αθλητές κινούνται προς την ζώνη αποθεραπείας
11.7 Τυχόν γεύμα αποκατάστασης και εξοπλισμός, είναι τοποθετημένο με "καθαρή" διαδικασία σε τραπέζια ώστε οι αθλητές να παραλάβουν μόνοι τους συσκευασμένα και κλειστά
11.8 Τοποθετημένα πουφ σε προκαθορισμένες αποστάσεις
11.9 Εθελοντές παρακολουθούν και απολυμαίνουν μετά από κάθε χρήση από αθλητή, κάθε πουφ, πριν τη χρήση του από άλλο αθλητή
11.10 Η αποκατάσταση με μασάζ έξω από τον αποκλεισμένο χώρο με ευθύνη και διαδικασίες παρόχου, αλλά συνεχή επίβλεψη από εθελοντές
12. Τελετή απονομών
12.1 "Καθαρή" διαδικασία μεταφοράς, φύλαξης και επίδοσης μεταλλίων
12.2 Επιλογή υπαίθριου χώρου ικανού να τηρηθούν αποστάσεις, 
12.3 Υποχρεωτική χρήση μάσκας για την παρακολούθηση της διαδικασίας από άπαντες (εθελοντές, αθλητές, θεατές, πρόσωπα που αποδίδουν έπαθλα)
12.4 Τοποθέτηση βάθρων σε απόσταση μεταξύ τους.
12.5 Προτροπή τήρησης αποστάσεων στο κοινό με τοποθετημένες καρέκλες σε προκαθορισμένες αποστάσεις και σε ζευγάρια
12.6 Επίβλεψη από εθελοντές
13. Παράλληλες Δραστηριότητες - Παιδικές δρατηριότητες
13.1 Πρόβλεψη μη συνωστισμού στις θέσεις (βραδυπορεία, σκάκι, yoga, lazer run, running relays κλπ)
13.2 Πρόβλεψη αποστάσεων μεταξύ θέσεων (σκάκι, yoga κλπ)
13.3 Εκκινήσεις σε 5άδες max στα παιδικά αθλήματα στεριάς και σε 10άδες στη θάλασσα, τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους
13.4 Πρόβλεψη και επίβλεψη τήρησης αποστάσεων μεταξύ θεατών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
13.5 Αποφυγή επαφής εθελοντών με τα παιδιά καθώς και θεατών
13.6 Εφαρμογή απολύμανσης σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τα παιδιά, πριν την έναρξη χρήσης από νέο χρήστη
14. Θέσεις διασωστών - ναυαγοσωστών και λοιπών βοηθητικών ομάδων
14.1 Ειδικά κιόσκια ομάδος βοήθειας σε θάλασσα και στεριά
14.2 Πρόβλεψη αποστάσεων μεταξύ των ατόμων
14.3 Χρήση μάσκας και γαντιών (καινούρια κάθε φορά) για την διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού
14.4 Πρόβλεψη μη κοινόχρηστου εξοπλισμού καθώς και ειδικής διαχείρισης κοινόχρηστου
15 Μετακίνηση εθελοντών
15.1 Πρόβλεψη εκπαίδευσης διαχείρισης
15.2 Πρόβλεψη ικανών αποστάσεων κατά την προετοιμασία και μετακίνηση
15.3 Συγκέντρωση εθελοντών σε διαφορετικά σημεία ώστε να μην συνωστίζονται πέραν των 30-40 ατόμων και τήρηση μέτρων (μάσκα - απόσταση) στα σημεία συγκέντρωσης
15.4 Χρήση λεωφορείων που έχουν απολυμανθεί πριν τη χρήση τους για τους σκοπούς της διοργάνωσης, με ελεγχόμενο αριθμό ατόμων για αποφυγή συνωστισμού αλλά και με τήρηση αποστάεων μέσα στο λεωφορείο
15.5 Εφαρμογή γαντιών και μάσκας προσώπου πριν την είσοδο στα λεωφορεία και μέχρι την έξοδο
16 Διάθεση αυτοκινήτων σε Elite/PRO αθλητές
16.1 Διασφάλιση εφαρμογής απολύμανσης πριν την παράδοση αυτοκινήτων
16.2 Χρήση γαντιών, μάσκας προσώπου και προστατευτικών από το άτομο που παραδίδει
16.3 Εφαρμογή της αντίστοιχης διαδικασίας κατά την παραλαβή του οχήματος από τον αθλητή
17 Προτροπή σε ατομική υπευθυνότητα
17.1 Μέσω social media, site και direct επικοινωνίας e-mail - sms, προτροπές, οδηγίες και κατευθύνσεις
17.2 Προτροπή, αν κάποιος είναι ή ήταν αδιάθετος (πυρετός, εξάντληση ή άλλα αναγνωρισμένα συμπτώματα τις τελευταίες 15 ημέρες) να μην έρθει στο event
17.3 Προτροπή, αν κάποιος έχει στο σπίτι του ή το χώρο εργασίας - στενή παρέα, άνθρωπο με συμπτώματα, να μην έρθει στο event
17.4 Προτροπή, αν κάποιος ήταν αναγνωρισμένο κρούσμα ο ίδιος ή κάποιος με τον οποίο συνανναστρέφεται, να μην έρθει στο event
17.5 Προτροπή να έχουν μαζί τους μάσκα προσώπου καθώς και να χρησιμοποιούν τα αντισηπτικό που θα βρουν σε εμφανή σημεία στο Athletes Village
17.6 Ενημέρωση για διαδικασία επισκόπησης αποτελεσμάτων και ηλεκτρονικών ενστάσεων. Απαγόρευση πρόσβασης στον χρονομέτρη
17.7 Ενημέρωση για youtube Race Brief και σημαντικότητα σχετικής ενημέρωσης
17.8 Ενημέρωση για κανόνες Transition zone και ζώνης φύλαξης αντικειμένων
17.9 Ενημέρωση για γραμματεία και σχετικούς κανόνες
17.10 Ενημέρωση για το live chat Viber και την διαθεσιμότητα να εξυπηρετήσει σε απορίες, ερωτήσεις κλπ
18 Ομάδα βοήθειας υγείας και ασθενοφόρο
18.1 Τα ασθενοφόρα της ομάδος βοήθειας αποτελού βοήθεια για περιστατικά υγείας πλην υπόπτων για COVID-19, τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης βάσει οδηγιών υπουργείου με ξεχωριστά ασθενοφόρα και κλήση στο 1135
18.2 Η ομάδα βοήθειας υγείας κάνει χρήση του εξοπλισμού βάσει των πρωτοκόλλων που τους αφορούν
19. Νέοι ρόλοι εθελοντών - εκπαίδευση
19.1 Εκπαίδευση για την τήρηση κανόνων προσωπικής υγιεινής πριν, κατά τη διάρκεια και κατόπιν των δραστηριοτήτων
19.2 Εκπαίδευση για την επίβλεψη τήρησης κανόνων από τους αθλητές και παραβρισκόμενους
19.3 Εκπαίδευση για την επίβλεψη επιμελούς καθαριότητος και αποκομιδής απορριμάτων
20 Ιατρικές βεβαιώσεις
20.1 Οι αθλητές θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους ή/και μέχρι τη διεξαγωγή του αγώνα, στη διοργάνωση, ιατρική βεβαίωση ελέγχου υγείας.
20.2 Αθλητές οι οποίοι έχουν νοσήσει επιβεβαιωμένα από λοίμωξη με COVID-19, απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου που θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η ασθένεια δεν έχει δημιουργήσει βλάβες στην καρδιά ώστε να δύναται να λαμβάνει μέρος σε αγώνες. 

Κατεβάστε την πρόταση πατώντας εδώ

Παρακαλούμε εφ' όσον υπάρχει κάποια πρόταση για ενσωμάτηση ή τροποποίηση του παρόντος, μη διστάσετε να την επιβάλετε στο info(a)trimore.gr