Απονομές  

  • ​Οι πρώτες 3 ομάδες γενικής
  • Οι πρώτες 3 ομάδες μικτές
  • Οι πρώτες 3 ομάδες γυναικες
  • Οι πρώτες 3 ομάδες άνδρες
  • Η πρώτη οικογένεια (αδέλφια ή γονέας με παιδί)
  • Το πρώτο ανδρόγυνο (εφόσον δηλώθηκε κατά την εγγραφή