Για το 2019 έχει σχεδιαστεί η πραγματοποίηση δύο αποστάσεων: ​

- Initiation to SwimRun 9,4 (Swim 0,6k | Run 4k | Swim 0,9k | Run 3,9k) και ​

- Core distance SwimRun 23,6 (Swim 1,5k | Run 5,5k | Swim 1,7k | Run 7,8k | Swim 2,6k | Run 4,5k) ​


Initiation to SwimRun 9,4km

Fans
40 /αθλητη
 • € 80/ ζευγάρι
 • deadline: 28.02.2019
Early bird
60 /αθλητη
 • € 120/ ζευγάρι
 • deadline: 30.06.2019
Standard fee
80 /αθλητη
 • € 160/ ζευγάρι
 • deadline: 20.10.2019
Last minute
112 /αθλητη
 • € 224/ ζευγάρι
 • deadline: 13.11.2019

Core distance SwimRun 23,6

Fans
55 /αθλητη
 • € 110/ ζευγάρι
 • deadline: 28.02.2019
Early bird
80 /αθλητη
 • € 160/ ζευγάρι
 • deadline: 30.06.2019
Standard fee
110 /αθλητη
 • € 220/ ζευγάρι
 • deadline: 20.10.2019
Last minute
112 /αθλητη
 • € 224/ ζευγάρι
 • deadline: 13.11.2019